top of page
אושי-גרוס.jpg

הצגת היחיד של השחקן אושי גרוס, "אין דבר כזה ילד רע"

אושי, בעל לקויות למידה, מספר בהצגה את סיפור התמודדותם של לקויי הלמידה לאורך שנות הלימודים, מנסיונו האישי. ההצגה, מטובלת בסיפורים מרגשים ומועברת בהומור משובח

מתאים לכל אירוע איכותי למורים לתלמידים ובכלל מגיל 9

אושי גרוס - אין דבר כזה ילד רע

כתבה אושי גרוס 1.png
bottom of page